דף הבית >> ניהול, תיאום ופיקוח >> ניהול, תיאום ופיקוח לרשויות-מבני ציבור


ניהול, תיאום ופיקוח לרשויות - מבני ציבור
החברה מתמחה בניהול, בתיאום ובפיקוח על פרויקטים גדולים בבניה בתחומים שונים כגון עבודות תשתית, בניה למגורים, בניה למסחר, תעשיה, מבני ציבור.

ניהול תיאום ופיקוח מוסדות ציבור – רשויות מקומיות,
גני ילדים ובתי כנסת - עיריית אלעד.

עבודת החברה כוללת שירותי תיאום, ניהול ופיקוח להקמת מבני ציבור שונים בתחומי המועצה המקומית אלעד ובאמצעות מהנדס המועצה. עבודות בביצוע נוכחי כוללות 10בתי כנסת בשטח כ-300 מ"ר כל אחד, 8 גני ילדים (16 כיתות) ומעל חלקם בתי כנסת, מבנה משרדים למועצה, מעון יום (מפעל הפיס).

ניהול תיאום ופיקוח מבני ציבור – חברה למשק וכלכלה,
מרכז השלטון המקומי – בי"ס עיריית אלעד.

עבודת החברה כוללת שירותי תיאום ופיקוח צמוד לביצוע פרוייקט של בי"ס באלעד בשני שלבים בהיקף של כ- 11,000,000 ₪.
 

מרכז תרבות ע"ש קימרלינג ופארק לב העיר בראש העין
משרד ראשי: רח' עיראקי שלמה 31א, ראשל"צ, 75314  טלפקס: 03-9564005