דף הבית >> ניהול, תיאום ופיקוח >> תיאום ובקרת תכנון, בקרת איכות וייעוץ הנדסי
תיאום ובקרת תכנון, בקרת איכות וייעוץ הנדסי
החברה מספקת שירותי תיאום תכנון ליזמים ולרשויות בכל תהליך התכנון של הפרויקט מקביעת הפרוגרמה ועד להכנת תיקי תוכניות מפורטות לביצוע.
החברה מתמחה בהכנת חוות דעת הנדסיות בנושא איכות הבניה עבור חברות בניה, רשויות מקומיות ופרטיים המבקשים לשפר את איכות הבניה על ידי ביקורות ובדיקות התאמה לחוקים ולתקנות, תוך תהליך הבניה ולאחריו.
החברה מבצעת בדיקות בקרת איכות ובדיקות הנדסיות לבחינת איכות וטיב הבניה ובדיקת התאמת הבניה לחוקים, לתקנים, לתוכניות ולמפרטים.
 

בקרת איכות הבניה - הכנת דוחות וחוות דעת הנדסיות – לכ-3000 דירות בשנה,
המזמין - חב' בניה מובילות בעיקר דניה סיבוס - אפריקה ישראל.
עבודת החברה (בשותפות עם חב' א.ב. בקרת איכות בע"מ), כוללת ביצוע ביקורות והכנת דוחות חוות דעת הנדסית על איכות הבניה בכל אתרי הבניה של חברת הבניה המובילה דניה סיבוס - אפריקה ישראל בכל הארץ.

 
פיקוח על עבודות תשתית - מועצה מקומית להבים - 700 יחידות דיור,
המזמין - ראש המועצה המקומית להבים. 
עבודת החברה (בשיתוף עם חב' א.ב. בקרת איכות בע"מ), כוללת בקרת והכנת סקר על איכות עבודות התשתית והפיתוח בישוב להבים (ליד באר - שבע).
 

סקר רחוב נחמני
החברה מבצעת סקרים הנדסיים כגון סקר צילומים שבוצע ברחוב נחמני בתל אביב.
מטרת הסקר ההנדסי לתעד את מצבם של מבנים קיימים הצמודים לפרויקט גדול וחדש העלול להשפיע ולפגוע בזמן הקמתו במבנים הסמוכים אליו.
תיעוד מוקדם ומקצועי בליווי חוות דעת הנדסית של מצב המבנים והפגמים ההנדסיים כגון סדקים הקיימים בהם מונע תביעות סרק עתידיות מהפרויקט החדש.
משרד ראשי: רח' עיראקי שלמה 31א, ראשל"צ, 75314  טלפקס: 03-9564005