דף הבית >> ניהול, תיאום ופיקוח לרשויות-מבני ציבור


ניהול, תיאום ופיקוח
החברה מתמחה בניהול, בתיאום ובפיקוח על פרויקטים גדולים בבניה בתחומים שונים כגון עבודות תשתית, בניה למגורים, בניה למסחר, תעשיה, מבני ציבור.


ניהול תיאום ופיקוח מוסדות ציבור – רשויות מקומיות,
גני ילדים ובתי כנסת - עיריית אלעד.
עבודת החברה כוללת שירותי תיאום, ניהול ופיקוח להקמת מבני ציבור שונים בתחומי המועצה המקומית אלעד ובאמצעות מהנדס המועצה. עבודות בביצוע נוכחי כוללות 10בתי כנסת בשטח כ-300 מ"ר כל אחד, 8 גני ילדים (16 כיתות) ומעל חלקם בתי כנסת, מבנה משרדים למועצה, מעון יום (מפעל הפיס).
 

 

 

 

  

ניהול תיאום ופיקוח מבני ציבור – חברה למשק וכלכלה,
מרכז השלטון המקומי – בי"ס עיריית אלעד.
עבודת החברה כוללת שירותי תיאום ופיקוח צמוד לביצוע פרוייקט של בי"ס באלעד בשני שלבים בהיקף של כ- 11,000,000 ₪.
 


 

מרכז תרבות ע"ש קימרלינג ופארק לב העיר בראש העין
 
 

 
משרד ראשי: רח' עיראקי שלמה 31א, ראשל"צ, 75314  טלפקס: 03-9564005